Bestyrelsen

BESTYRELSESMEDLEMMER

Forperson:
Anna Andrea Ogstrup Koch
Tlf. 24 46 20 89
annaandrea@live.dk

Næstforperson:
Lui Haas Jensen

Bestyrelsesmedlemmer:
Pernille Arnfeldt

Nanna Lindegaard

Ingvard Hansen 

Suppleant:
Torben Steendorph

VEDTÆGTER & REFERATER

Langelands Efterskole er en selvejende institution.

  • Skolens vedtægter kan du læse her.
  • Læs referat af generalforsamling den 22. april 2023 her.
  • Læs ledelsens beretning 2023 her.
  • Læs bestyrelsens beretning 2023 her.

 

skolekreds

Langelands Efterskole har, ligesom alle andre frie skoler, et folkeligt bagland – en skolekreds.

Vi søger hele tiden at udvide skolekredsen og derved styrke det folkelige bagland og synliggøre skolen.

Som skolekredsmedlem bliver du inviteret til skolens kulturelle arrangementer.

Som skolekredsmedlem kan du deltage i skolens årlige generalforsamling. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse. Den mødes jævnligt med skolens forstander og repræsentanter for medarbejderne.

Langelands Efterskole er under stadig udvikling i forhold til at være en skole i tiden, hvor individ og fællesskab er hinandens forudsætninger.

Hvis du kunne tænke dig at være med i denne udvikling, kan du sende en anmodning om optagelse som skolekredsmedlem.

Din anmodning skal godkendes på et bestyrelsesmøde og der skal indbetales skolekredskontingent på kr. 50,00, inden optagelsen er endelig.

Ønsker du at blive medlem af skolekredsen, kan du udfylde formularen.