Ungdomslivet

INKLUSION PÅ LANGELANDS EFTERSKOLE

På Langelands Efterskole mener vi, at mangfoldighed skaber værdi, for som mennesker udvikler vi os også i samværet med medmennesker, der ikke ligner os selv.

Vi har som skole med inklusionsloven muligheder for at støtte enkelte elever på det menneskelige- og sociale plan og på det såkaldte fagfaglige plan. Det betyder en særlig mulighed for en ekstra hjælp i fagene og støtte til samværsdelen, som fylder meget på en efterskole. 

MENTORER PÅ LE 

Forskere, lærere og andre med tilknytning til undervisningsmiljøet i Danmark melder i disse år om pressede unge, der fejlagtigt tror, at den psykiske mistrivsel er deres egen skyld. På tværs af sociale kår ses en ny udsathed blandt unge i mistrivsel.

Unge er ikke mindre robuste end tidligere. Og det er ikke de unges egen skyld, at tæt ved halvdelen af de 16-25-årige enten har mistrivedes eller mistrives lige nu.

Det er derimod alt det omkring dem, tempoet og præstationssamfundets skyld.

På Langelands Efterskole er vi samtidig optagede af ikke at tale om en hel generation i mistrivsel, for det passer ikke. De fleste af vores elever er i høj trivsel. Det ændrer dog ikke ved, at vi som skole skal tættere på de af vores elever, der er i mistrivsel, så vi kan finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan skabe rammerne for et efterskoleophold, der kan lykkes.

Mistrivslen er et stort problem uden lette løsninger, og på Langelands Efterskole samarbejder vi med relevante fagpersoner. Vi har desuden ansat to mentorer – Charlotte og Anita – der blandt meget andet skal give den enkelte mentorelev et solidt voksennetværk, der vil kunne støtte og vejlede eleven.

På Langelands Efterskole vil vi gerne aktivt gøre noget ved rammerne, som vi har omkring ungdomslivet i dag, for de unge er ikke problemet – de viser os problemet. 

Kreativ efterskole med glade elever ved et blåt bord
Elever til undervisning i 10. klasse
Elever til undervisning i 10. klasse
Elev på Langelands efterskole