Tillid og samværsregler

VORES SKOLE BYGGER PÅ TILLID

 I begyndelsen var tilliden, og kender du til den danske filosof Løgstrups tanker, så vil du også vide, at pointen ikke er den naive, at tillid altid vil blive belønnet. Det var heller ikke et moraliserende påbud om, at man bør vise hinanden tillid. Løgstrups pointe var derimod, at tillid – ligesom andre såkaldt “suveræne livsytringer” som talens åbenhed, kærlighed og barmhjertighed – eksisterer som noget grundlæggende i mennesket. Noget, at vi som mennesker ikke selv kan skabe, men kun nedbryde.

Omsat til vores efterskolesprog betyder det at vise tillid også, at man udleverer sig selv. Når tilliden brydes er reaktionen derfor også altafgørende, når man som vi arbejder med unge mennesker. At være tålmodigt nærværende, men samtidig konstant insisterende på de værdier, der bærer skolen og samværet voksne og elever imellem.

Vi har følgende samværsregler på Langelands Efterskole: 

Hverken elever, medarbejdere eller besøgende – fx forældre – må ryge på skolens matrikel.

Der er mødepligt til undervisning, arrangementer, møder, praktiske gøremål og måltider

Vi forventer, at du er en god kammerat. Dvs. at vi forventer, at du viser hensyn til andre, og at du arbejder på at opbygge et positivt samvær på skolen, og at alle dermed tager deres del af ansvaret for, at alle trives og føler sig hjemme på skolen.

Vi forventer, at du respekterer natteroen. Dvs. at vi forventer, at du er på eget værelse fra kl. 22.30 og bidrager til, at der er ro på skolen.

Vi forventer, at du passer på skolens bygninger og inventar. Dvs. at vi forventer, at du omgås bygninger og inventar med respekt, benytter faciliteter med omtanke og undlader at øve hærværk af nogen art.

Du må ikke være påvirket af eller i besiddelse af hash eller andre euforiserende stoffer på Langelands Efterskole, hverken i skole, i fritid eller hjemme. Det er uforeneligt med at være elev på efterskolen, da disse stoffer kun nedbrydes langsomt, skader udviklingen af hjernen og forringer din evne at lære.

Du må ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol eller tobak, snus, e-cigaretter og lignende på skolen og undervejs til og fra skolen. 

Når alt dette er skrevet og sagt, så skal du vide, at vi altid forsøger at løse konflikter gennem pædagogisk dialog med den enkelte elev, men vi forbeholder os retten til at opsige samarbejdet med en elev, når dialogen ikke længere er konstruktiv.

Langelands Efterskole er en holdningsskole, og vores værdigrundlag og samværsregler fortæller bl.a. om vores måde at tænke skole på. Vi synes, at værdierne på en skole også fortæller om måden, som vi ønsker at behandle hinanden på. Det handler om relationer mellem mennesker, og det handler om, at vi som mennesker er uløseligt forbundet med hinanden og derfor også gensidigt afhængige af hinanden.

På Langelands Efterskole laver vi efterskole sammen.

Vil du vide mere? Læs vores skolekontrakt her.

REGLER FOR BESØG AF GAMLE ELEVER

På Langelands Efterskole vil vi gerne have besøg af alle de fantastiske
og skønne unge mennesker, der tidligere har været elever på vores skole.
Men for at besøgene ikke fylder alt for meget i forhold til de nuværende elever, er der
nogle få retningslinjer for, hvordan man besøger skolen som gammel elev.

  • Der afholdes hvert år en besøgsdag for tidligere elever 
  • Tidligere elever skal følge de gældende regler for indeværende skoleår (dvs. deltage i køkkentjansen, følge programlagte tider, overholde og respektere ryge- og soveregler osv.).
  • Ved et ønske om besøg kontaktes kontoret på telefon 6551 1183. Betalingen for mad er 40 kr. per døgn eller 80 kr. for hele weekenden.
  • Hvert år har vi en en ny årgang på skolen, der opleve og nyde deres efterskoleophold. Tidligere elever er derfor gæster på deres gamle skole, og vi tilstræber, at der er maks. fem gæster i samme weekend.
  • Ingen overnattende gæster på dage, der falder sammen med morgener, hvor de nuværende elever skal tidligt op.
  • Er man på besøg i en normal weekend, skal man senest forlade skolen kl. 20.00 søndag aften.
  • Ingen overnattende gæster før efterårsferien.