Tilmelding

Besøg

Under dit besøg vil du få en rundvisning på skolen, hvor vi vil fortælle om, hvordan det er at gå på Langelands Efterskole.
Er der efter dit besøg behov for yderligere samtale, kan dette aftales individuelt.

Besøget og samtalen skal være med til at afklare, om du tror, vi er den rigtige skole for dig, og om vores tilbud matcher dine ønsker og behov.

Se vores besøgsdage her.

NATURBEVIS – VI SIKRER DANSK NATUR 

Langelands Efterskole er UNESCO Verdensmålsskole, og vi ønsker at arbejde aktivt med verdensmålene.

Det gør vi på mange måder, og vi har indledt vi et nyt samarbejde med Den Danske Naturfond. Under 2 % af de danske skove er sikre urørte fristeder. Der er ikke plads til alle de mange sjældne dyr og planter, der lever i skovene.

Ved opstart på vores efterskole modtager du et Naturbevis, fordi du sikrer 10 m2 skov. Du er med til at vende udviklingen og give naturen mere plads i Danmark; i dag, i morgen og i al fremtid. Beviserne tegnet af Anders Morgenthaler er trykt på lækkert A4 kunstpapir.

På Langeland sikrer vi den danske natur sammen med Den Danske Naturfond. Kvadratmeter for kvadratmeter. 

Tilmeldingsskema

For at blive elev på Langelands Efterskole skal du udfylde vores webtilmelding. Du vil herefter modtage en bekræftelse på din tilmelding. Når vi har registreret tilmeldingen, sender vi en opkrævning på et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr.

Skulle det vise sig, at der ikke er plads, vil du blive tilbudt en plads på vores venteliste.

Når vi har modtaget betalingen på indmeldelsesgebyret, er du i udgangspunktet optaget som elev på skolen. Vi tager os dog det forhold, at der kan være udfordringer for den enkelte, der gør, at vi anbefaler et andet skoletilbud. Hvis dette er tilfældet tilbagebetales indmeldelsesgebyret.

For at sikre at Langelands Efterskole er det helt rigtige tilbud til dig, anbefaler vi også et besøg på skolen.

Læs også om skolens regler og vilkår her

Pige på Langelands Efterskoles kunstlinje
Drengeværelse på Langelands Efterskole
Efterskolehygge på pigeværelset