Store hjerter og lange arme

Verdensmål 3 handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Langelands Efterskoles logo er et øje, og det er ikke tilfældigt. Vi betragter vores fællesskab som en stor, dynamisk familie, hvor alle kan komme til orde, og hvor alle kender hinanden. Samtale, ligeværdighed og gensidig tillid præger derfor samværet med vores 95 herlige og sprudlende elever.

Fællesskabet på Langelandes Efterskole inviterer vores unge til at arbejde med det uperfekte gennem den pædagogik, der er i fokus på skolen. På vores efterskole møder eleverne hinanden på kryds og tværs af undervisning og fritid og bliver hurtigt betydningsfulde og vigtige i hinandens liv.

I arbejdet med de unges trivsel på Langelands Efterskole er det vigtigt, at vi adskiller det, som vi ser og hvordan vi forstår det. Vi ønsker at være så dygtige som muligt til at kommunikere og håndtere de fleste unge på efterskolen – også de elever, der er udfordrede eller udfordrende i deres adfærd og væremåde.

Vi ser det som et faktum, at de unge ikke er problemet, men de unge derimod viser os problemet. Derfor er vi optagede af professionalisere og strukturere vores arbejde, og vi kalder det familiegrupper og familiegruppeteams. 

Det er umuligt at forholde sig til gruppen af unge under ét, men det er vigtigt at forholde sig til, hvordan vi kan forme, farve og danne de unge på Langelands Efterskole. Derfor holder vi skole med store hjerter og lange arme.