Boglige fag

Et år på Langelands Efterskole er sprængfyldt med faglig udvikling

Her vil du få udvidet din horisont, vækket din nysgerrighed og stillet din tørst efter ny viden. Du vil blive udfordret og udvikle dig undervejs og blive klar til din fremtid – uanset hvilken fremtid du drømmer om.

Langelands Efterskole forbereder dig til din videre ungdomsuddannelse. Vi fører både 9. og 10. klasse til folkeskolens afgangseksamen og følger de fælles mål, der er på området, og du kan også vælge vores projektorienterede 10 Fri.

Samtidig ved vi, at læring ikke handler om at opbygge en vidensbank, men om at blive ved med at opsøge ny og relevant viden. Derfor har vi en stab af ovenud engagerede og kompetente lærere, som hver især formår at få kreativiteten til at blomstre – uanset det drejer sig om fysik eller kunst.

Lærer og elev på Langelands Efterskole
Efterskoleelev ved tavlen

KREATIV UNDERVISNING

Langelands Efterskole er en kreativ efterskole. Det kan også mærkes i de boglige fag, hvor vi griber undervisningen an på nye måder. Her er der både plads til vilde idéer, krøllede hjerner og skæve vinkler – for hvem har sagt, at læring skal være kedeligt? Ikke os!

I matematikundervisningen spiller vi fx ”GO”, som er et orientalsk brætspil, der stiller store krav til strategi og taktik – og som udvikler dine matematiske evner samtidig! I fysik leger vi f.eks. med lydbølger og skaber noget helt unikt.

DU HAR INDFLYDELSE

Hos os er demokratiet i centrum – og det betyder, du har indflydelse på din hverdag og din undervisning. En gang om ugen har vi fællesmøde for hele skolen, hvor vi diskuterer emner fra vores hverdag.

Her mærker du, hvad det vil sige at være en del af et forpligtende fællesskab. Du kommer til at diskutere, lytte, argumentere, deltage, blande dig og stemme om forslag, der har indflydelse på skolens hverdag. På den måde er du med til at skabe rammerne for dit efterskoleår – og du lærer en masse undervejs.

På 10 Fri får du lov til at fylde dit skoleskema med projektorienteret undervisning i innovation, iværksætteri og ledelse. Du følger skolens øvrige linje- og valgfag, men har ikke traditionelle boglige fag som dansk, engelsk og matematik. Du kommer kort sagt til at gå i skole på en helt ny måde – og se verden med helt nye øjne.

10 Prøve er den almindelige eksamens-forberedende 9. og 10. klasse. Her arbejder vi med de traditionelle boglige fag; engelsk, dansk og matematik, og arbejder med dine kompetencer fra dit linjefag. Du fylder skemaet med kreativ fordybelse og faglige kurser i vores sunde og fordomsfrie læringsmiljø. 

Sociale elever på Langelands Efterskole
Lærer underviser elever i fransk

IBO Modellen

Når du går i 10. klasse på Langelands Efterskole tilbyder vi dig IBO Modellen, fordi det er et meningsfyldt brobygningsforløb for elever, der samtidig inddrager Verdensmål, praktik og OSO – og det endda på en elevinvolverende måde.

Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO) går ud på at udvikle en verdensmåls-idé til en modtager uden for skolen. Det er idéen som er opgavens produkt, og modellen er udviklet gennem de sidste 5 år af og med en lang række efterskoler og erhvervsuddannelser.

Ggennem IBO-Modellen får du altså arbejdet med et virkelighedsnært projekt, som du selv vælger, og du skal arbejde med en undersøgende tilgang til tingene og bliver således tvunget til at gentænke og overveje dine oplevelser. Målet med IBO-Modellen er kort fortalt at skabe nye indsigter, mening og sammenhæng for dig og de øvrige elever i 10. klasse.