UNESCO verdensmålsskole

De 17. Verdensmål

Langelands Efterskole ønsker at tage ansvar for den bæredygtige udvikling i verden ved at deltage i UNESCO samarbejdet som ASP-skole. Vi vil på LE gerne inkorporere arbejdet med UNESCO’s 17 Verdensmål i vores undervisning og vores generelle virke som efterskole. Vi ønsker at deltage i arbejdet for den positive udvikling af verden i fællesskab med andre institutioner. For at målrette vores indsats og sikre udbyttet af vores arbejde med bæredygtighed deltager vi i et forpligtende fællesskab omkring verdens bæredygtige udvikling.

Derfor er Langelands Efterskole UNESCO Verdensmålsskole, og derfor bliver du som elev en vigtig del af vores arbejde med verdensmålene.

Langelands Efterskole - Øje for den du er

Grønne værdier til bæredygtig handling

“Lad os lave noget
Prøver bare at holde fokus
Og holde sammen på min globus
Jeg vil jo bar’ gern’ gøre noget
Før det er overstået”
– Sys Bjerre

Hvor skal vi begynde, når det gælder klimakrise og bæredygtig livsførelse? På LE lader vi os inspirere af bæredygtige og selvforsynende initiativer i Danmark, hvor vi bl.a. kigger på byhøst, tagfarme, bybier og urban farming. Vi arbejder derfor sammen med lokale firmaer og ildsjæle. Vi tror på, at grønne holdninger ikke kan være de samme uden grønne handlinger. Som elev på LE vil du derfor møde en række verdensmålsværksteder, når du går på skolen – og dermed holdninger og handlinger, som det er vores håb, at du bringer med dig. Det være sig i vores projekt om vild med vilje i parken, honning fra vores bier, æg fra vores høns, fremstilling af vores egne rengøringsmidler, vores køkken med fokus på grøn omstilling, vores CO2 neutrale lejrskole og mange andre dagligdags projekter.

“Lad os lave noget
Lad os lave noget smukt, før vi dør”
– Sys Bjerre