Demokrati

Demokrati på Langelands Efterskole

Vi ved, hvad vi vil, men i åbenhed skaber vi et positivt og aktivt engagement i såvel livet på efterskolen som i livet generelt. Du vil derfor møde elevmedbestemmelse på mange områder; På Langelands Efterskole kalder vi det indbydelse til indflydelse.

For os er det vigtigt, at vi giver dig lyst til at deltage i beslutningsprocesser og for at gøre det, er det vigtigt, at du forstår, at engagement og deltagelse er en forudsætning for indflydelse. Spørgsmålene vedrørende demokrati på en efterskole er mange, og de endegyldige svar er ikke lige om hjørnet, men der er ingen tvivl om, at det at bevare og udvikle et godt og tidssvarende demokrati er en vedvarende proces, der kræver bevidsthed og engagement.

Det er vigtigt hele tiden at stille spørgsmål til det bestående – det forsøger vi at gøre på Langelands Efterskole.

6 HACKS OM KØN OG LIGESTILLING

FÆLLESRÅDET PÅ LANGELANDS EFTERSKOLE

Vi er alle en del af fællesskabet Langelands Efterskole – et fællesskab, hvor vi hele tiden og hver især bidrager, mens vi husker hinanden på, at fællesskab skal læres. Det gode fællesskab må derfor være mere end et sted eller en ting, vi kan være en del af.

I et godt fællesskab er vi som tidligere nævnt konstant i fælles skabelse – og nogle
gange altså på både godt og ondt. De senere år har vi med #MeToo været vidne til, hvad der sker, når vi ikke er vores ansvar bevidst som samfund, og hvordan det fører til utallige sager om sexisme, krænkelser og overgreb. Alle undersøgelser peger på, at børn og unge, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed. På Langelands Efterskole har vi derfor underskrevet de 6 hacks for at arbejde med køn og ligestilling. På Langelands Efterskole indledes hvert år med at etablere et fællesråd og i fællesskab formulerer vi et charter for skoleåret, der tager udgangspunkt i FNs Børnekonvention.