Kreativitet

VI ER EN KREATIV EFTERSKOLE


Ikke kun fordi, vi har fem kreative linjefag – men fordi, vi har en kreativ hverdag. Her summer, simrer og sitrer det af liv på gangene og i undervisningslokaler, der er fyldt med farver og bevægelse.

Vi hylder det skøre, skæve, de store armbevægelser og den stille fordybelse. Her er kreativitet mere end ét fag på skoleskemaet; kreativitet er noget vi gør, lever og indånder.

Alle skoler er sat i verden for at uddanne og danne de kommende generationer til det samfund, der venter dem. Langelands Efterskole er ingen undtagelse. Det er vores mission at danne og uddanne dygtige mennesker i dedikerede fællesskaber, der kan tilegne sig nye egenskaber hele livet igennem, og som ikke kan undgå at klare sig godt, fordi de vil have den robusthed, der skal til for at få det bedste ud af livets mange op-og nedture.

Det er en opgave og et ansvar, vi tager alvorligt. Og som vi bruger kreativiteten til at løfte. Derfor gennemsyrer kreativiteten alt, hvad vi gør; fra vores fem linjefag til undervisningen i valgfag såvel som boglige fag.

Kreaitivtet som en forudsætning for fremtiden

Langelands Efterskoles fremtidsmanifest bygger bla. på de 10 kompetencer, som eleverne ifølge fremtidsforskningen ikke kan undvære. Vores fremtidsmanifest er et løfte om, at vi vil bestræbe os på at være en skole, der udfordrer, beriger, frustrerer, rummer, står ved sig selv og som til stadighed vil være nysgerrig på omgivelserne og den tid, vi lever i.

Kreativitet som drivkraft

Kreativiteten sætter ting i bevægelse – og bevæger andre. Kreativitet er en skaberkraft og en drivkraft, der rusker op i vanerne, skaber nye veje og medfører nye idéer. På Langelands Efterskole er kreativiteten et naturligt element i al undervisning, der hjælper os med at skabe gode vaner.

Vi arbejder bl.a. ud fra Leonardo da Vincis syv principper:

· Curositá – Vær nysgerrig med en umættelig tilgang til livet og en ubøjelig søgen efter vedvarende læring.

· Dimonstrazione – En forpligtigelse til at afprøve viden gennem erfaring, vedholdenhed og viljen til at lære at fejl.

· Sensazione – Den stadige skærpelse af sanserne, især synet, som middel til at berige erfaringen.

· Sfumato – At øve sig i at udholde usikkerhed, paradokser og ambivalens – viljen til at spænde over flertydighed, paradokser og usikkerhed.

· Arte/Scienza – At søge kunsten i videnskaben og videnskaben i kunsten – udviklingen af ligevægt mellem videnskab og kunst, logik og fantasi. At tænke med ”hele hjernen”.

· Corporalita – At dyrke og bruge kroppen – udviklingen af ydre, motorik, god form og holdning.

· Connessione – At forstå at alting hænger sammen – erkendelsen og forståelsen af, at alle ting og fænomener hænger sammen.

Kreativitet opstår ofte i mødet mellem flere forskellige områder. Derfor betragter vi ikke fagene som statiske størrelser, men som vidensfelter, eleverne skal bruge til at forstå verden og sig selv med.

Vanerne spiller en vigtig rolle, fordi de skaber rum for at tænke stort, eksperimentere, lege og lære uden frygt for fejl. Det er dér, vi lærer bedst.

Teater og kreativitet på scenen på Langeland
Pige på Langelands Efterskoles kunstlinje
Kreafag på efterskolen Langeland
Dreng spiller gulvbas på Langelands Efterskole
Elev på filmlinjen står og filmer med sit kamera

Start samtaler om det store og det små

På Langelands Efterskole er vi overbeviste om, at vi ikke skal forsømme nogen lejlighed til at tale om det store i livet; om skønheden og kærligheden og alt det andet, der findes mellem himmel og jord. Om de store fortællinger, poesien og alt det, der definerer os som mennesker.

Vi vil stille spørgsmål og lede efter svar. Være nysgerrige og proaktive. Tænke abstrakt og skabe noget konkret. Stoppe op og mærke efter og fare ud og opleve. Vi vil samle på indtryk, forfine den enkelte elevs udtryk og finde idéer, inspiration og glæde i alt det, der omgiver os. Vi vil røre hinanden og komme hinanden ved – og vi vil aldrig stoppe med at udvikle os. I fællesskab og hver for sig.

Velkommen på Langelands Efterskole,
hvor kreativitet er noget vi gør.