fbpx

Økonomi

HVAD KOSTER DET?

Prisen for et års oplevelser på Langelands Efterskole er for skoleåret 2022-23 kr. 2.500 pr. uge. Alle danske elever er dog sikret støtte fra staten, og derfor bliver det, der skal betales, væsentligt mindre. På Langelands Efterskole er beløbet inklusiv alt det, der gør et efterskoleophold til noget særligt. Den samlede betaling dækker derfor kost, logi, undervisning, eventuelle linje- og studieture samt materialeforbrug, således at man som forældre ikke bliver præsenteret for en ekstraregning.

Du kan få hjælp til at udregne økonomien i forbindelse med dit efterskoleophold her.

STATENS ELEVSTØTTE

Alle elever med dansk statsborgerskab eller sidestillet hermed med cpr.nr. er berettiget til statens elevstøtte, og elevstøtten beregnes på baggrund af indkomsten 2 år tilbage for den husstand, hvor eleven er bosiddende. Der vil ca. 6 måneder før skolestart blive fremsendt fuldmagt til brug for ansøgning om statens elevstøtte. Efter returnering af fuldmagten vil skolen sørge for at søge statens elevstøtte på vegne af den enkelte elev. 

INDIVIDUEL ELEVSTØTTE

Der kan gives individuel, supplerende støtte til et efterskoleophold. Støtten kan gives efter en konkret, individuel vurdering. Skolen administrerer tildelingen, og du kan ringe og høre om dine muligheder på
tlf. 6251 1183.