10. Fri

VERDEN ÆNDRER SIG KONSTANT OG HURTIGERE END NOGENSINDE FØR

Der er ingen, der kan forudsige fremtiden, men vi vil gerne ruste dig til at kunne præge den. Til at bidrage, tage ansvar og føre dine unikke idér ud i livet. Derfor tilbyder vi 10. fri.

På Langelands Efterskole kan du udover den almindelige, eksamensforberedende 9. og 10. klasse vælge en helt særlig 10. klasse. Vi kalder det for 10 Fri, og her får du lov til at fylde dit skoleskema med projektorienteret undervisning i innovation, iværksætteri og ledelse. Du følger skolens øvrige linje- og valgfag, men har ikke traditionelle boglige fag som dansk, engelsk og matematik. Du kommer kort sagt til at gå i skole på en helt ny måde – og se verden med helt nye øjne.

PLADS TIL LÆRING

Alle mennesker er forskellige. Derfor lærer alle mennesker også på vidt forskellige måder. Med 10 Fri vil du opleve en sprællevende og varierende undervisning, der er tilpasset dit behov. Her kan du både få lov til at være selvstyrende, få vejledning eller traditionel undervisning. Det vigtigste er, at du lærer og udvikler dig – og ikke hvordan du gør det.

Det betyder også, at 10 Fri er en prøve- og karakterfri klasse. Her får du ikke karakterer, men til gengæld masser af tid til fordybelse, læring og praktisk forståelse. Du får løbende feedback på dine projekter – både fra dine lærere og dine klassekammerater, så du kan sætte turbo på din faglige udvikling.

10. fri - 10 klasse på efterskole

LEG, INNOVATION OG KREATIVITET

Med 10 Fri får du lov til at prøve noget nyt. Du kommer til at eksperimentere og lege, til at skabe og udtrykke dig gennem din kreativitet. Glæd dig til at sætte din viden i spil på nye måder og bryde med vanetænkningen.

Vi samarbejder desuden med Aalborg Universitet og anvender Creative Platform Learning samt vores egen FLAIRmodel. Det betyder, du får lov til at kombinere faglig læring med kreativitet og innovation.

MASSER AF PROJEKTER

10 Fri er tværfagligt. Her tænker vi ikke fag i adskilte kasser, men bruger i stedet elementer fra mange forskellige fag i tværfaglige projektforløb, som du får stor indflydelse på.

Glæd dig f.eks. til at udvikle, iværksætte og afvikle projekter i lokalområdet med en række spændende samarbejdspartnere. Du kommer til at forme et projekt fra start til slut – fra første problemformulering til fremstilling og formidling af et produkt.

Målet med 10 Fri er, at du bliver rustet til din fremtid. At du udvikler dig og bruger din nysgerrighed, kreativitet og dit engagement.