Temadage- og uger

Når vi hvert år tager imod 98 elever i august måned, så venter 42 uger med et væld af oplevelser og en god blanding af almindelige uger med undervisning i FP9, FP10 eller 10FRI, og så temadage og uger, hvor vi bryder skemaet op og laver mange forskelligartede aktiviteter på tværs af holdene.

Efterskolen er et livslaboratorium, og vi er optagede af, at når et skoleår nærmer sig juni og dermed afslutningen, så er der en række værdier, der kendetegner en LE elev:

· De skal være opfyldt af skaberlyst
· De skal bære glæden, lysten, fantasien, nysgerrigheden, modet og troen på sig selv
· Når de kender – og står ved stærke og svage sider – og er stolte af sig selv
· At de er bevidste og modige nok til at svømme både med- og modstrøms
· At de har en evne til at omsætte skolens værdier til handling og gavn for dem selv og andre mennesker

Det stiller krav til vores måde at holde skole på, og det stiller krav om, at vores årsplan rummer både den almindelige undervisning foruden temadage- og uger, og begge dele skal lægge op til, at efterskolen er et livslaboratorium, hvor eleverne udfordres, får ny viden og udvikler sig.

Temadagene og -ugerne kunne fx være:

Den store forestilling

I tre vinteruger skal du, dine efterskolevenner og de voksne på skolen skrive, udvikle og fremføre en stor forestilling, der involverer alle linjefagene. I skoleåret 23-24 var forestillingen et totalteater fordelt på syv af skolens lokaler.

3

Skolerejsen

Årets skolerejse udvikles og besluttes af eleverne på skolens 10 FRI hold med følgende krav:

  • Budgettet skal overholdes
  • Turen skal være CO2-neutral
  • Turen skal leve op til principperne for tankerne bag bæredygtig turisme; “planet, people and profit”

Derudover skal skolerejsen:

  • Styrke fællesskabet, udfordre dine grænser fysisk og mentalt.
  • Gennem møde med unge i andre lande vil du få en større forståelse for kulturelle ligheder og forskelle.
  • Du vil sammen med de øvrige elever arbejde kreativt, og deler jeres kundskaber indenfor musik, film, scenekunst og kunst – i form af bl.a. gadeteater og evt. kunst workshops.

I 2023 gik turen til Lombardiet i Italien.

TakepART festival

I TakepART perioden skal du udtænke og begrunde mindst ét projekt, der skal godkendes af såvel en lærer som skolens ledelse. Når du ikke ikke går til prøver eller forbereder dig til disse, så fordyber du dig med projekterne. Produkterne skal præsenteres for det fremmødte publikum og skolens lærere på selve festivallen. Take pART festivalen afvikles en lørdag I juni, og alle elever deltager i ”svendeprøven”.

I 2022-23 var projekterne fx: Malerier til ophængning på skolen – der er etableret en havedam til at dyrke biodiversiteten – der er indspillet et album med sange, der har betydet noget for efterskoleåret – ler; tekande i pølseteknik – fletning af farverigt basketnet – syning af bukser – smykker og meget, meget mere.